ThinkGut

Previsió personalitzada de la cognició a través de la microbiota humana

ThinkGut és un projecte d’investigació que, liderat per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) en associació amb l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) i la PIME Enterosys SAS., estudia el paper que té la microbiota intestinal en els trastorns neurocognitius que s’associen a l’obesitat i a l’edat avançada.


 

Projecte
INTERREG POCTEFA

El projecte ThinkGut s’està desenvolupant amb l’ajuda de POCTEFA-2014-2020 (Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra), un programa europeu de suport financer que té per objectiu impulsar la cooperació territorial i el desenvolupament sostenible en el territori transfronterer entre Espanya, França i Andorra. Els principals objectius en els quals incideix POCTEFA són contribuir a disminuir les diferències de desenvolupament dels territoris, aconseguint, a través de la unió de forces, un desenvolupament sostenible de la regió, a més de la seva integració econòmica i social i la seva cohesió. POCTEFA és, en definitiva, un programa que fa ús de fons europeus per ajudar a millorar la qualitat de vida dels habitants de la zona.


 

Dinamitzant la innovació
i la competitivitat

ThinkGut s’emmarca en l’eix prioritari número u dels cinc eixos estratègics en els quals s’organitzen els programes INTERREG POCTEFA: Dinamitzar la innovació i la competitivitat. Concretament, dins de l’eix 1, ThinkGut se centra en la prioritat d’inversió P1B i en el seu objectiu específic número 1 (OE1), on s’estableix com a prioritat reforçar la cooperació entre els diferents actors del territori en ambdues bandes de la frontera en matèria de R+d+I.

D’acord amb aquest eix, la seva prioritat d’inversió (P1B) i l’objectiu específic en el qual s’emmarca ThinkGut (OE1), s’estableixen dos indicadors que serveixen per mesurar l’abast dels resultats esperats. El primer indicador és la consecució d’acords entre empreses i centres de recerca que derivin en el desenvolupament de productes. El segon, se centra en que hi hagi empreses que es beneficiïn de les eines innovadores que es desenvolupen en el projecte.

Per ajustar-se a aquestes prioritats i complir el seu objectiu específic, el projecte ThinkGut ha creat un consorci transfronterer coordinat pel centre de recerca IDIBGI de què també formen part l’institut d’investigació INSERM i la companyia de biotecnologia, especialitzada en serveis d’avaluació pre-clínica d’alta qualitat, Enterosys SAS.

Fons Europeu De Desenvolupament Regional

El projecte ThinkGut, cofinançat a 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), compta amb un pressupost total de 1.3 milions d'euros.

PARTNERS


ORGANISMES TERCERS